Σκοπός του Ομίλου

Σκοπός του Ομίλου είναι η δια του πνεύματος της φυσιολατρίας ηθική και σωματική προαγωγή των μελών του και ιδαίτερα των νέων, η έμπνευση και η διάδοση του εκδρομικού πνεύματος, η καλλιέργεια και μετάδοση της Πεζοπορίας/Ορειβασίας, η μελέτη και διαφύλαξη των φυσικών και αρχαιολογικών θησαυρών της χώρας και η σπουδή των ιστορικών μηνμείων και της λαογραφίας της.

Διοίκηση του Ομίλου

Ο Όμιλος διοικείται από πενταμελές συμβούλιο που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία ανά διετία από τα μέλη του Ομίλου που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς αυτόν.

Εγγραφή μελών

Η εγγραφή ενός μέλους στον Π.Ο.Α. κοστίζει 15€ και η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στα 15€.